CANTONIGRÒS OBRA LA FARMACIOLA

A partir d’aquest mes de juliol Cantoni compte amb un nou establiment: la Farmaciola. Un nou establiment comercial ubicat a l'edifici municipal l'Esplai del carrer Major que donarà servei a tots els veïns i veïnes de Cantonigròs. El nou establiment està ubicat al local on fins ara hi havia hagut la seu de l'Associació de Veïns de Cantonigròs i la comissió de Festes.

L'Ajuntament de l'Esquirol per tal d'afavorir l'arrelament de la població, evitar els desplaçaments, i vetllar per la millora dels serveis bàsics per a tots els veïns i veïnes del municipi sobretot per a la població també més envellida, a través de les regidories de Salut i Benestar Social, i l'alcaldia han estat gestionant l'obertura d'aquest nou servei que ha estat una realitat durant aquest mes de juliol. A l'obertura de la Farmaciola hi van assistir veïns i veïnes de Cantoni, l'Associació de Veïns de Cantonigròs, membres del consistori i la nova titular de la Farmaciola.

Cantonigròs és un poble del municipi de l'Esquirol, amb una població censada de 387 persones que s'incrementa considerablement a la temporada d'estiu i hivern per la concentració d'habitatges de segona residència que hi ha hagut històricament al poble. En tot el poble no hi ha el servei d'oficina de farmàcia o farmaciola, i queda allunyat dels punts d'accés a aquest servei de la zona. Concretament, les més properes són la farmaciola de Rupit situada a 9 kilòmetres, i la farmàcia del poble de l'Esquirol, situada a 6,8 kilòmetres, al carrer Major.

Per tant, Cantonigròs se situa a una distància no inferior a 2.000 metres de l'oficina de farmàcia o farmaciola més properes, essent un dels supòsits previstos a l'article 3 a) del Decret 253/1993 que empara la sol·licitud d'obertura de la farmaciola. Des del punt de vista geogràfic, Cantonigròs se situa dins la comarca natural del Collsacabra a uns 1000 m d'altitud, amb un clima tipus mediterrani humit, quasi centreeuropeu amb registres pluviomètrics més elevats i propici a caure nevades que en més d'una ocasió han deixat el poble aïllat o amb grans dificultats per accedir-hi. Pel que fa a la població, Cantonigròs presenta una població més envellida que la mitjana catalana, i més del 18,3% dels habitants tenen més de setanta anys. Les característiques de la població, i la distància allunyada a les farmàcies assenyalades, impedeix que a vegades per falta de vehicle o transport públic, per edat avançada, situació del pacient, etc., els veïns i residents puguin accedir al servei de farmàcia per comprar medicaments.

Les farmacèutiques interessades, amb oficina de farmàcia oberta a la mateixa àrea bàsica de salut on s'ubica la farmaciola (ABS Roda de Ter), varen presentar sol·licitud per ser-ne titulars i mitjançant concurs públic es va atorgar la titularitat de la farmaciola de Cantonigròs a la senyora Núria Munts Constansó, titular de l'oficina de farmàcia del municipi de Les Masies de Roda. L'horari d'obertura de la farmaciola als veïns i veïnes serà d'aproximadament 20 hores setmanals fraccionades entre el matí i la tarda.


Ubicació de la nova Farmaciola

La nova Farmaciola està situada a la planta baixa de l'edifici municipal "l'Esplai", en un espai actualment ocupat per l'Associació de Veïns de Cantonigròs. A la farmaciola s'accedeix des de la via pública per una nova porta d'accés de l'edifici. L'Ajuntament ha fet les reformes necessàries perquè el local disposi del nou accés i de les instal·lacions d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions.