Ban Municipal en relació a la crisi del Coronavirus Covid-19

Escut Ajuntament

Atesa la necessitat d'evitar la propagació del Coronavirus Covid-19 i la declaració de l'Estat d'Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. Adquisició d'aliments, productes farmaceútics i de primera necessitat
  2. Assitència a instal·lacions sanitàries
  3. Desplaçament lloc de treball
  4. Tornar al lloc de residència habitual
  5. Assistència a col·lectius vulnerables
  6. Desplaçament a entitats financeres
  7. Per causa major
  8. Qualsevol altra activitat d'analoga naturalesa, degudament justificada

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l'autoritat.

Adjunt noticia: PDF icon Download ban_alcalde_coronavirus_01s.pdf (350.56 KB)