BAN. MESURES DE GESTIÓ I LIMITACIÓ DEL CONSUM D'AIGUA

Escut Ajuntament

                                                                                   BAN MUNICIPAL
Benvolguts/des veïns i veïnes,
A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i l’onada de calor, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:
- El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de 20h a 8h, i es minimitzarà el màxim possible.
- Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
- Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia
- L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.
- La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
o El re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
Agraïm per endavant la vostra col·laboració.
L’Esquirol, 18 de juliol

Adjunt noticia: PDF icon Download 220713_ban_municipal_sequera-onada_calor_signat.pdf (255.2 KB)