Associació Tapis, 7.563 quilos de roba recollida durant l'any 2018 al municipi

7.563 quilos de roba recollida són els quilos de roba recollits durant l'any 2018 al municipi. Els nous contenidors instal·lats l'any 2016 a l'Esquirol i a Cantonigròs per ampliar el servei i la cobertura han permès augmentar la recollida de 2.000 quilos l'any 2016 a més de 7.000 quilos actualment.
Des de ja fa molts anys l'Ajuntament de l'Esquirol col·labora amb l'Associació Tapís. Aquesta associació treballa directa i també conjuntament amb entitats del sector social, amb l'objectiu de la recerca de solucions compromeses amb la finalitat de donar suport i assistència a aquells sectors de població que presenten més dificultats.
Aquesta col·laboració posa a disposició de l'Ajuntament els diferents recursos que disposa i d'una manera concreta les diferents seccions de l'empresa d'inserció laboral i d'altres serveis i programes que desenvolupa l'Associació. Aquesta col·laboració formalitza entre d'altres el servei de recollida de roba usada que durant tants anys ja es va desenvolupant al municipi
L'Associació Tapís ens informa que durant l'any 2018 s'han fet un total de 74 buidatges amb un total de 7.563 quilos de roba recollida i en les diferents recollides realitzades no s'ha observat cap incidència significativa.
En les tasques de recollida, reaprofitament i reciclatge de la roba deixada en les bústies ubicades en diferents municipis d'Osona, han treballat a l'entitat durant el 2018 un total de 14 persones, de les quals 9 d'elles són persones amb dificultats d'inserció sociolaboral, les quals amb la formació i l'acompanyament que ha rebut han realitzat correctament les tasques encomanades.
En concepte de venda de roba usada i no triada, de venda de roba usada arreglada i seleccionada i posterior venda en la botiga de segona mà El Fil, els ingressos de l'associació han estat d'un total de 237.423,76 €.
En concepte de salaris i càrregues socials, reparació i amortització d'elements de transport, assegurances, aprovisionaments i arrendaments, les despeses de l'associació han estat d'un total de 262.428,76 €.