Aprovat el projecte per la construcció del clavegueram del barri del Padró de l’Esquirol

En el Ple Extraordinari del dia 11 de juliol es va aprovar el projecte executiu d’obra municipal titulat PROJECTE EXECUTIU DE CONTRUCCIÓ DELS COL•LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I DEL CARRER DEL PUIG, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.140.736,84 euros (IVA vigent inclòs), redactat per encàrrec de l’Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. Josep Colomer Oferil (col•legiat COEIC 6115) de la mercantil COLOMER-RIFÀ SLP.

Finalment i després de mes de 20 anys d’intents fallits, el consistori ha aprovat per unanimitat el projecte per a la construcció dels col•lectors del barri del Padró i carrer del Puig, permetent d’aquesta manera resoldre la recollida i tractament de les aigües brutes dels 160 habitatges  d’aquest tram urbà de l’Esquirol, aigües que han estat abocades de forma continuada i incontrolada en tot l’entorn natural de la zona del Padró i que han provocat molèsties de pudors, contaminació de les aigües de pluja, presència d’insectes i problemes de salubritat per a les persones i per a la fauna i flora en general.

En el darrer any i com a pas previ a la seva aprovació inicial, el consistori va convocar a la junta de  l’Associació de veïns Pla de l’Alzinar que representa la majoria de veïns del Padró, i a tots les veïns, per presentar-los el projecte que hauria de resoldre la problemàtica existent, i així poder debatre possibles modificacions. Arran d’aquestes convocatòries i les consultes particulars d’alguns veïns es va acabar de perfilar el projecte que dona com a resultat una solució individualitzada a totes i cadascuna de les llars del barri del Padró i carrer del Puig. El projecte preveu la construcció de col•lectors, 3 bombaments i la construcció d’una estació depuradora per tractar les aigües residuals i poder-les abocar adequadament a la llera.

Es preveu que les obres s’iniciïn durant la tardor i tinguin una durada de 8 mesos. El pagament de l’obra anirà a càrrec de l’ajuntament en un 50% i del veïns, a través de contribucions especial, per a l’altre 50%. Cal informar que l’ajuntament ha aconseguit per a l’esmentada obra una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de Barcelona, que com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha considerat molt satisfactori el projecte presentat. Aquesta subvenció reduirà les contribucions especials que han de fer front els veïns.

Al marge de resoldre la recollida d’aigües residuals, amb aquesta actuació s’ha buscat resoldre una altre problemàtica important del barri: aconseguir una franja de seguretat permanent en cas d’incendi per a tot el sector.