Ajuts a la contractació

Programes per a la contractació

Fem ocupació per joves i 30 plus, són dos programes innovadors que promouen actuacions per afavorir la inserció laboral i atendre les necessitat reals de les empreses. Aquests dos programes estan gestionats per l'OPE de Manlleu i donat que som àrea d'influència qualsevol empresa del territori, sempre i quan compleixi els requisits exigits,  s´hi podria acollir. 
Les principals característiques d'aquests programes són:

 • subvenció del salari mínim interprofessional per jornada completa (655,20 € 2016) o la part proporcional a temps parcial. Contracte mínim 6-9 mesos
 • compatible amb incentius fiscals i bonificacions
 • formació a mida
 • entitat promotora i contractant, subscriuran un conveni de colç·laboració

Poden optar a aquests ajuts les empreses amb els criteris següents:

 • Ubicades, preferiblement, a l'àmbit territorial
 • No haver acomiadat una persona del mateix perfil o categoria professional qualificat d'improcedent, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants

La diferència entre els dos programes estan amb els requisits exigits que són:

Pel 30 plus, les persones a contractar han :

 • de tenir més de 30 anys
 • preferiblement, nivell formatiu baix
 • inscrits/es a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)

Pel Fem ocupació per a joves, les persones a contractar han:

 • de tenir entre 18 i 29 anys
 • no estar estudiant actualment
 • disposar de: ESO, batxillerat, CFGM o bé equivalència a efecte laborals o acadèmics
 • inscrits/es a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)

Els teminis per fer contractes són:

 • 1 d'octubre pel 30 plus
 • 31 d'agost pel Fem ocupació per a joves

Per més informació us podeu adreçar al Servei de Promoció Econòmica del Collsacabra o a l'OPE de Manlleu