Afectacions a la mobilitat a la zona esportiva de l'Esquirol

Obres d'urbanització C/ Jaume Pons

Com a conseqüència de les obres d'urbanització del C/ Jaume Pons, la mobilitat de la zona esportiva es veurà afectada de la següent manera:

  • C/ Jaume Pons tallat

  • entrada al pavelló i a les piscines pel C/ del puig (al costat de les escoles) pel que aquesta entrada es convertirà de doble direcció

  • s'habilita com a zona d'aparcament el camp de futbol

Es calcula que les obres duraran, més o menys un mes.