Actuacions de millora en el subministrament d'aigua potable a L'Esquirol

Tall de subministrament