250.000 € PER FER FRONT AL COST DE LES OBRES DE L'INSTITUT ESCOLA EL CABRERÈS

El Cabrerès, institut escola

L'Ajuntament de l'Esquirol pacta 100.000 € amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i obté 150.000 € de la Diputació de Barcelona per fer front al cost de les obres d'ampliació i reforma de l'Institut Escola El Cabrerès.

El consistori vol informar que per a la redacció del projecte, direcció i execució d'obres de reforma i ampliació per a la implementació de l'Institut Escola El Cabrerès, aquest comptarà amb l'aportació econòmica de 100.000 aproximadament del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una execució d'obres directe programada per l'any 2025 per part del Departament d'Educació que sorgirà de l'avantprojecte que s'està redactant actualment per l'empresa Comas Pont Arquitectes.

D'altra banda, el consistori també posa en coneixement dels veïns i veïnes del municipi que en el Ple de la Diputació de Barcelona es va aprovar el passat dijous 29 de febrer el Pla General d'Inversions (PGI) del mandat, que suposa 260 milions de subvencions pels ajuntaments de la província per fer front a les seves inversions més importants. D'aquest Pla General d'Inversions el municipi de l'Esquirol ha aconseguit fins a 435.628 €, que significa que és el municipi d'entre 1.000 i 3.000 habitants amb l'import més elevat dels 49 municipis d'Osona i El Lluçanès. D'aquesta subvenció se'n destinaran 150.000 € a les obres d'ampliació i reforma de l'Institut Escola El Cabrerès.

Els 285.000 € restants de la subvenció de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament els preveu destinar a: 120.000 € a Cantonigròs, 90.000 € a Sant Martí Sescorts i 80.000 € a L'Esquirol.

Aquests ajuts econòmics, en forma de subvenció i aportació directa, suposen una disminució de 250.000 € sobre l'import màxim inicial previst d'1.842.259,65 € en el conveni entre l'Ajuntament de l'Esquirol i el Departament d'Educació per a les obres d'ampliació i reforma de l'Institut Escola el Cabrerès, i una disminució de l'endeutament futur. Aquest import l'havia d'assumir l'Ajuntament íntegrament amb recursos propis i amb crèdits a entitats financeres. La globalitat dels ajuts s'elevaran a aprovació en el Ple que correspongui.