Serveis socials

[row different_values="0"] [col desktop="12" different_values="0"] [html format="ckeditor" different_values="0"]

Serveis Socials d'Atenció Primària

És un servei que té com a objectiu bàsic aconseguir el nivell més alt possible de benestar social per a tots els ciutadans de l'àrea territorial del municipi.

Els Serveis socials que actuen en un municipi són els Serveis Socials d'Atenció Primària. Constitueixen el punt d'accés immediat i el graó del sistema de Serveis Socials més a prop de l'usuari i dels àmbits familiars i socials.

El seu objectiu bàsic es dirigeix a aconseguir el nivell més alt possible de benestar social per a tots els ciutadans de l'àrea territorial que comprèn el servei.
Les funcions de l'equip de Serveis Socials són:

  • Informar i orientar els ciutadans dels seus drets i dels recursos socials existents.
  • Atendre els problemes personals i socials, tant individuals o de grup per tal de conèixer-los, proposar solucions i potenciar els recursos i serveis necessaris.
  • Actuar preventivament en la detecció de situacions de risc social: infància, vellesa, disminuïts, adolescents...
  • Coordinar-se amb altres serveis de benestar social per millorar l'atenció que s'ofereix en tots els àmbits.
  • Adreçar als ciutadans a d'altres serveis i recursos socials.
  • Oferir, en la mesura de les possibilitats, el servei d'atenció domiciliària.
  • Promoure programes, projectes i activitats destinats als diferents sectors de la població, segons unes prioritats establertes.

L'equip de Serveis Socials està format per una Treballadora Social i una Educadora social que es complementen per portar els objectius a bon terme. Al municipi de l'Esquirol els responsables tècnics són:

Treballadora social
Marta Vivet
Adreça: c/ Nou, 1, 3er. pis - despatx 3
08511 L’Esquirol
Horari: dimarts de 9 a 14 h.
Tel. 938568000
Fax. 938568305
c/e. mvivetd@cssosona.cat  
Horari de visites: dijous de 9 a 14 h

Educadora Social
Mercè Comas
Adreça: c/ Nou, 1, 3er. pis - despatx 3
08511 L’Esquirol
Horari: dijous de 9 a 2 del matí
Tels. 938568000
Fax. 938568305
c/e. mcomasp@cssosona.cat 

[/html] [/col] [/row]