Unitat Regional de Medi Ambient – Mossos d’Esquadra – La investigació del Medi Ambient

Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Esquirol

dijous, 30 juny, 2016 - 19:00

L’Ajuntament de l’Esquirol ha convocat a la URMA (Mossos d’Esquadra - Unitat Regional de Medi Ambient) per tal de poder presentar la seva unitat a tots el veïns i explicar les funcions d’aquesta policia, que són les de vetllar pel compliment de la normativa sobre el medi ambient, els recursos hidràulics i la riquesa cinegè̀tica, piscícola, forestal i de qualsevol altra mena, relacionada amb la conservació́ de la natura. Aquesta unitat dóna tràmit a les denúcies sobre abocaments (líquids/sòlids), accés motoritzat al medi natural, infracció́ en la normativa de prevenció́ d’incendis, maltractaments d’animals, vehicles abandonats, caça i pesca.

Finalitzada la presentació hi haurà un torn obert de preguntes al públic assistent per tal de poder aclarir qualsevol actuació de la unitat en el municipi.