Revisió del Catàleg de Masies i cases rural

Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Esquirol

dijous, 30 juny, 2016 - 18:00

L’Ajuntament de l’Esquirol obre un període per fer la revisió del Catàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions existents en sòl no urbanitzable al municipi. És per això que ha preparat una sessió informativa amb l’objectiu d’explicar als propietaris de masies què esta sotmès a revisió i el funcionament del procés de revisió, i presentar l’equip redactor.

L’objectiu del catàleg és identificar les construccions situades en sòl no urbanitzable que, d’acord amb la llei d’urbanisme de Catalunya, són susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, justificar les raons que determinen la seva preservació o recuperació i establir-ne les condicions reguladores d’edificació i ús.

Amb aquesta revisió el consistori pretén corregir les deficiències detectades en l’aprovació del Catàleg de Masies del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) el 2007, que entre d’altres coses, limitava els usos en les masies del territori i no garantia l’habitatge per mantenir el relleu generacional de les activitats agrícoles i ramaderes familiars molt arrelades al municipi.