Ple ordinari

Sala de Plens de l'Ajuntament de L'Esquirol, carrer Nou, 1

dilluns, 7 març, 2022 - 19:00

Ple ordinari del consistori de l'Ajuntament de L'Esquirol

ORDRE DEL DIA

  1. A.P. 09/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
  2. A.P. 10/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A DE L’ESQUIROL.
  3. A.P. 11/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DECLARACIÓ SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA.
  4. A.P. 12/2022.- APROVACIO, SI S’ESCAU, DE MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL CABRERÈS, PER ACLARIR LA VERITAT SOBRE ELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS DEL 17 D’AGOST DE 2017.
  5. A.P. 13/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL CABRERÈS, PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UN SERVEI DE SALUT TRANS* ITINERANT A LA REGIÓ SANITÀRIA DE LA CATALUNYA CENTRAL.
  6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
  7. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  8. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT MITJÀ A PROVEÏDORS, 4T TRIMESTRE DE 2021.
  9. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 4T TRIMESTRE DE 2021.
  10. PRECS I PREGUNTES.

Podeu veure el decret de convocatòria a l'arxiu PDF d'aquí sota: