Pep López presenta: EL MÓN DE LA IRENE

Pista de la Cooperativa, L'Esquirol

diumenge, 20 març, 2022 - 18:00

Espectacle de música visual per a públic familiar on les emocions recorren les butaques,….

...i si algun dia oblideu escoltar, mai no oblideu SENTIR . Benvinguts al meu món, benvinguts al món de la Irene.

Afònix Produccions & Pep López presenten l'espectacle EL MÓN DE LA IRENE. Un espectacle de cançons en directe, contes, dibuixos animats i vídeo, amb una gran tendresa , contingut compromès , molt d’humor, i tot servit sense estridències,.....

Si bé, demana la participació del públic , aquesta es va fent de forma gradu-al, sense adonar-se. A l’inici es crea un ambient de calma, tranquil·litat que demana l’atenció natural del públic i que poc a poc es va accelerant fins al final .

La Irene és una nena sorda que no pot comunicar-se d’una forma convencional. Necessita poder escoltar amb els ulls i parlar amb les mans. És per aquest motiu que pràcticament tot l’espectacle està adaptat a la llengua de signes catalana amb l’ajuda de una intèrpret virtual.
Aquesta capacitat li dona una visió molt especial del món i ens ho explica en forma de cançons i històries . Els textos que ens proposa parlen dels conflictes, l’ambició, l’autoes-tima, la mort , la riquesa , l’homosexualitat i les relacions humanes. L’espectacle tracta de forma contundent però amb respecte i ten-dresa, la visió particular de tot allò que l’envolta. I que sovint no es mostra als infants. “El món d’Irene” vol estimular la conversa dels nens i nenes amb els adults.

“El món d’Irene” completa la trilogia formada per “Un llençol d’estels” i “El racó dels avorrits” És també un espectacle en for-mat de concert multimèdia adaptat a persones sordes amb l’aju-da de la llengua de signes catalana.
Ofereix moltes novetats en el món sonor que ens acosta a dife-rents històries i contes curts amb un contingut sobre els valors i altres conceptes que sovint no es mostren als infants.
En quatre pantalles de vídeo s’exposen en segon pla il·lustracions, imatges i accions que reforcen el contingut dels textos de les cançons cantades i creades per l’espectacle.

Entrades a:

  • Oficines de l'Ajuntament
  • Bar La Coope
  • A taquilla 1/2 h abans

Preu: 5€