Ajuntament de l'Esquirol Santa Maria de Corcó

accés directe als continguts
accés directe al menú principal
accés directe al menú breu
  • Tornar a l'inici
  • Mapa del web
  • Contacteu amb l'Ajuntament

Divendres, 22 d'agost de 2014

Premi de batxillerat. Ajuntament de l’Esquirol

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó - L’Esquirol convoca la setena edició del premi al millor treball de recerca de batxillerat.
Amb aquest premi, l’Ajuntament pretén potenciar l’interès dels alumnes de batxillerat per la investigació, amb especial atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui més relació amb el municipi i el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari de la recerca, i estimular, alhora, la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits de la nostra societat.
Més enllà de l’objectiu prioritari ja definit, la convocatòria d’aquest premi pot ajudar a acostar els joves estudiants i el conjunt de la ciutadania a l’administració local.


Convocatòria del premi al millor treball de recerca de batxillerat concedit per l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó – L’Esquirol. Curs 2013-2014

BASES

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2013-2014.
2. Els treballs que es presentin hauran de ser originals i hauran de tenir el vist-i-plau de la direcció del centre de secundària on estudia l’autor, en la forma que s’especifica al punt 9.
3. El treball guanyador obtindrà un premi consistent en 700 €.
4. El guanyador podrà fer una breu presentació del treball el dia de lliurament del premi.
5. El jurat estarà format per l’alcalde o persona en qui delegui, que el presidirà, i per quatre persones més escollides pel consistori.
6. Els membres del jurat hauran d’abstenir-se de valorar els treballs de recerca l’autor dels quals hi tingui alguna relació familiar o professional.
7. El premi es concedirà tenint en compte:
-El rigor i el tractament científic
-L’originalitat del tema
-La metodologia utilitzada
-La presentació formal
-L’ús de la llengua
-La visió crítica de la realitat analitzada, si s’escau.
-En igualtat de condicions respecte als aspectes anteriors, es valorarà el grau de relació de l’objecte del treball amb el municipi de Santa Maria de Corcó - L’Esquirol i el seu entorn.
8. El premi es podrà declarar desert si es considera que cap dels treballs té prou qualitat per ser premiat.
9. S’hauran de presentar dos exemplars acompanyats d’un CD amb tot el contingut del treball, i amb un resum del treball de 600 caràcters. Els treballs es presentaran sota pseudònim acompanyats d’un sobre tancat que contindrà la identificació de l’autor (nom, adreça postal, telèfon i adreça electrònica) i una certificació del centre amb el vist-i-plau de la direcció, fent-hi constar clarament que s’opta al premi d’aquesta convocatòria. Es presentaran a les oficines de l’Ajuntament (carrer Nou núm. 1, 08511 L’Esquirol, tel. 938568000). Si s’envien per correu o per missatgeria, la data vàlida de lliurament serà la que consti a l’administració de correus o a l’empresa de missatgeria.
10. El termini màxim de recepció dels treballs serà el dia 5 de juny del 2014, fins a les 14 hores.
11. El lliurament del premi es farà públicament a la sala de plens de l’Ajuntament, presidit per l’alcalde o persona en qui delegui, l’últim dissabte de juny del 2014.
12. La propietat intel•lectual del treball premiat serà de l’autor. Tot i això, l’autor autoritza a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó - L’Esquirol la publicació i difusió del treball a través dels mitjans que consideri oportuns, citant-ne sempre la font. Els treballs no premiats s’hauran de recollir abans de l’11 de setembre.

PREMIS GUANYADORS