Llista provisional d'admesos i exclosos procés selectiu per cobrir una plaça d'enginyer

Llista provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la provisió, amb caràcter interí i en règim de funcionari a temps parcial, del lloc de treball d’enginyer/a municipal de l’Esquirol.

Dades de contacte