Urbanisme i habitatge

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Avaluació de la mobilitat generada


Catàleg


Documentació ambiental


Estudi econòmic i agenda


Memòria


Normes urbanístiques

Plànols

POUM - Modificacions puntuals

Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Maria de Corcó, com a conseqüència de la detecció de diverses errades, posades de manifest arrel de la seva entrada en vigor. (PDF)

Planols:

Annex

Modificació puntual de la Llar d'infants (zip 2.45Mb)
Modificació puntual PA3 (zip 15Mb)

POUM - Planejament derivat

POUM Ajuntament de l'Esquirol