Ajuntament de l'Esquirol Santa Maria de Corcó

accés directe als continguts
accés directe al menú principal
accés directe al menú breu
  • Tornar a l'inici
  • Mapa del web
  • Contacteu amb l'Ajuntament

Dissabte, 23 d'agost de 2014

Serveis Socials d'Atenció Primària

Els Serveis socials que actuen en un municipi són els Serveis Socials d'Atenció Primària. Constitueixen el punt d'accés immediat i el graó del sistema de Serveis Socials més a prop de l'usuari i dels àmbits familiars i socials.
El seu objectiu bàsic es dirigeix a aconseguir el nivell més alt possible de benestar social per a tots els ciutadans de l'àrea territorial que comprèn el servei.
Les funcions de l'equip de Serveis Socials són:
  • Informar i orientar els ciutadans dels seus drets i dels recursos socials existents.
  • Atendre els problemes personals i socials, tant individuals o de grup per tal de conèixer-los, proposar solucions i potenciar els recursos i serveis necessaris.
  • Actuar preventivament en la detecció de situacions de risc social: infància, vellesa, disminuïts, adolescents...
  • Coordinar-se amb altres serveis de benestar social per millorar l'atenció que s'ofereix en tots els àmbits.
  • Adreçar als ciutadans a d'altres serveis i recursos socials.
  • Oferir, en la mesura de les possibilitats, el servei d'atenció domiciliària.
  • Promoure programes, projectes i activitats destinats als diferents sectors de la població, segons unes prioritats establertes.

L'equip de Serveis Socials està format per una Treballadora Social i una Educadora social que es complementen per portar els objectius a bon terme. Al municipi de l'Esquirol els responsables tècnics són:

Treballadora social
Marta Freixa i Masoliver
Adreça: c/ Nou, 1, 3er. pis - despatx 3
08511 L’Esquirol
Horari: dimarts de 9 a 14 h.
Tel. 938568000
Fax. 938568305
c/e. freixamm@diba.cat
Horari de visites: dimarts de 9 a 14 h

Educador Social
David Palomera
Adreça: c/ Nou, 1, 3er. pis - despatx 3
08511 L’Esquirol
Horari: dimecres de 9 a 2 del matí i de 3 a 6 de la tarda
Tels. 938568000
Fax. 938568305
c/e. dpalomerae@cssosona.cat